UPUTE ZA SLANJE SAŽETKA

Rok za prijavu sažetaka je 15. lipnja 2019. produljeno do 1. rujna 2019.
Sažeci se mogu slati isključivo putem web obrasca za prijavu sažetka. Sažeci poslani putem fax-a, pošte ili e-maila naće biti prihvaćeni.
Svi sažeci moraju biti poslani i prezentirani na hrvatskom i engleskom jeziku.

Prijava sažetka mora sadržavati:

  • Ciljeve
  • Metode
  • Rezultat
  • Zaključak

Sadržaj sažetka ne smije biti duži od 300 riječi.
Autori će biti obavješteni o prihvaćanju sažetka putem e-maila do 15. rujna 2019.


PRIJAVA SAŽETKA

Naslov / HRVATSKI*

Naslov / ENGLESKI*

Prvi autor*

Ustanova prvog autora*

E-mail*

Dodatni autori i njihove e-mail adrese

Sažetak / HRVATSKI* (maksimalno 300 riječi)

Sažetak / ENGLESKI* (maksimalno 300 riječi)

UPUTE ZA PRIPREMU POSTERA

Dimenzije postera su maksimalno:

  • 80 cm (širina)
  • 100 cm (visina)

Posteri će biti numerirani i navedeni u programu s oznakom mjesta pozicije izlaganja.
Organizatori će osigurati:

  • plohu za postavljanje postera (1 x 1 m)
  • oznake s brojem postera
  • pomagala za postavljanje postera na plohe (dvostranu ljepljivu traku)

Naslovi priopćenja, imena autora i institucije sastavni su dijelovi postera i autori ih sami upisuju u gornji dio postera.