UPUTE ZA SLANJE SAŽETKA

Slanje sažetaka je ZATVORENO.

Svi sažeci moraju biti prezentirani na hrvatskom i engleskom jeziku.

Prijava sažetka mora sadržavati:

  • Ciljeve
  • Metode
  • Rezultat
  • Zaključak

Sadržaj sažetka ne smije biti duži od 300 riječi.
Autori će biti obavješteni o prihvaćanju sažetka putem e-maila do 15. rujna 2019.

 

UPUTE ZA PRIPREMU POSTERA

Dimenzije postera su maksimalno:

  • 80 cm (širina)
  • 100 cm (visina)

Posteri će biti numerirani i navedeni u programu s oznakom mjesta pozicije izlaganja.
Organizatori će osigurati:

  • plohu za postavljanje postera (1 x 1 m)
  • oznake s brojem postera
  • pomagala za postavljanje postera na plohe (dvostranu ljepljivu traku)

Naslovi priopćenja, imena autora i institucije sastavni su dijelovi postera i autori ih sami upisuju u gornji dio postera.