ZNANSTVENI ODBOR

Josip Begovac
Bojana Beović, Slovenija
Ana Budimir
Suzana Bukovski
Domagoj Drenjančević
Oktavija Đaković Rode
Boris Dželalija
Blaženka Hunjak
Vera Katalinić-Janković
Marko Kutleša
Alemka Markotić
Nenad Pandak
Mario Poljak, Slovenija
Jasenka Škrlin
Biserka Trošelj Vukić
Goran Tešović
Mirna Vranić-Ladavac
Jasmina Vraneš
Dalibor Vukelić
Snježana Židovec-Lepej

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Maja Abram
Ivo Ivić
Vanja Kaliterna
Vladimir Krajinović
Boris Lukšić
Ivana Mareković
Neven Papić
Marina Payerl Pal
Marija Santini
Edita Sušić
Marija Tonkić
Adriana Vince

PREDSJEDNICI

Bruno Baršić
Hrvatsko društvo za infektivne bolesti HLZ-a

Arjana Tambić Andrašević
Hrvatsko društvo za kliničku mikrobiologiju HLZ-a

TAJNIŠTVO

Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Mirogojska 8, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Jasminka Blaha

TEME

Program kongresa obuhvaćati će slijedeće teme iz područja kliničke mikrobiologije i infektivnih bolesti.

Infekcije središnjeg živčanog sustava
Sepsa i endokarditisi
Infekcije respiratornog sustava i tuberkuloza
Virusni hepatitisi
Gastrointestinalne infekcije
Clostridioides difficile
Infektivne bolesti djece
Infekcije u trudnica i novorođenčadi
Urogenitalne i spolno prenosive infekcije
Infekcije u imunokompromitiranih
HIV/AIDS

Infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi
Zoonoze
Putnička, tropska i migracijska medicina
Emergentne infektivne bolesti
Antimikrobna terapija
Antimikrobna rezistencija
Cijepljenje i imunoprofilaksa
Nove metode u intenzivnom liječenju infekcija
Brza dijagnostika
Infekcije lokomotornog sustava
Slobodne teme